Loading...
Start a new Travel Blog! Blogabond Home Maps People Photos My Stuff

Přípravy poprvé

Za necelých 17 dní nadejde chvíle, kdy skupinka tří českých studentíků vyrazí na cestu, jejíž cílem je země severu - Norsko. Účast bude následující: Paik (secondary car operator, principal payments manager), Tom (ternary car operator, leading photograph collector) a Satan (chief car operator,...

permalink written by  satanek on July 30, 2010 from Pardubice, Czech Republic
from the travel blog: Rozsáhlé pojednání o cestě tří mladých bakalářů po zemi norské uskutečněné léta páně 2010Viewing 1 - 1 of 1 Entries
first | previous | next | last

Heading South?

Online Spanish lessons with a live personal tutor FairTutor can hook you up with Online Spanish lessons with a live personal tutor. It's pretty sweet! Online Spanish lessons with a live personal tutor www.fairtutor.com
Navigate
Login

go
create a new account   

Blogabond v2.40.58.80 © 2019 Expat Software Consulting Services about : press : rss : privacy
View as Map View as Satellite Imagery View as Map with Satellite Imagery Show/Hide Info Labels Zoom Out Zoom In Zoom Out Zoom In
find city: