Loading...
Start a new Travel Blog! Blogabond Home Maps People Photos My Stuff

Dvojka s Travisem

Namche Bazar, Nepal


A když už nám to s Travisem tak pěkně skákalo, přibrali jsme si na třetí skok ještě Dereka. Ten patří k organizačnímu týmu a šel nás natočit. Udělali jsme si plán. Ďábelský plán, jak vyskočíme, sletíme se, chytneme se, najdeme slunce a otočíme se proti němu. A mezi námi a Sluncem už se bude vznášet Derek, který to bude točit a fotit. V záběru bude Travis a já, jak se držíme za ruku, jako děti ve školce (v takové školce, kde se lítá), a za námi Hora. Plán vyšel. Derek nám ty fotky pošle prý až někdy později, ale pár jsem jich viděl, opravdu je to tam.

Nechtělo se mi končit, otevřel jsem padák nízko a přistál jsem dřív než kameraman. Nezlobil se na mě, říkal, že byla zábava mě honit, i když věděl, že nemá šanci, dali mi na poslední skok o něco menší padák, že prý to zvládnu. A šlo to zvládnout, zase trochu fofrovačka, ale zábava.

..........................

Two-way with Travis

Now, when Travis and I were fine with each other, we took Derek for the third jump. Derek is member of the crew and went with us to shoot a movie. We put a plan together. Devilish plan how we exit the chopter, fly into formation, get a grip, find the Sun, and turn into it. And there will be Derek, hovering between us and the Sun, filming it and taking pictures. There will be us in the take, Travis and me holding each other by hand like kids in a kindergarten (a kindergarten where kids fly), and the Mountain in the back. The plan worked. Derek said he would send the pictures to us after some time, but I saw some and it is really there.

I did not want it to end, I opened quite low and I landed before the cameraman. He was not angry, he said it was fun to Chase me, even though he knew there was not a chance. For the last jump they gave me somewhat smaller parachute, they said I would handle it. I did. It was a running race, again, but fun.

permalink written by  ac on November 2, 2012 from Namche Bazar, Nepal
from the travel blog: BeMyNepal
Send a Compliment


comment on this...
Previous: Vůbec nejlepší skok Next: Ted je náš oxygenius

trip feed
author feed
trip kml
author kml

   

Blogabond v2.40.58.80 © 2021 Expat Software Consulting Services about : press : rss : privacy
View as Map View as Satellite Imagery View as Map with Satellite Imagery Show/Hide Info Labels Zoom Out Zoom In Zoom Out Zoom In
find city: