Loading...
Start a new Travel Blog! Blogabond Home Maps People Photos My Stuff

Lístopad

Namche Bazar, Nepal


31.10.2012, 16:00 Lístopad

Zoe je z Nového Zélandu. Je to asi nějaká kamarádka Wendy, která je taky odtamtud. Často si spolu špitají. Odkud jsou, se pozná, hned jak promluví. Když jsem kdysi přiletěl do Aucklandu, chtěl jsem od jedné uniformované paní vyzvědět, kde si mám vyzvednout zavazadla. „Lift!“ křikla na mě a ukázala vlevo. Marně jsem se ohlížel po výtahu, posílala mě jenom doleva.

A takhle mluví Wendy a Zoe. „Tid!“ zavolají a Ted se kupodivu otočí. A dneska už máme „Novimber“, jak ráno konstatovala Zoe. Je to jako říkat třeba „lístopad“.

.......................

Novimber

Zoe is from New Zealand. She seems to be a friend of Wendy who is also from there. They often sit together and chat. You can tell where they are from at the moment they start to speak. When I once arrived to Auckland, I wanted a woman in uniform to tell me where is the baggage claim area. "Lift!" she barked and waved her hand to the left. I looked for a lift which was not there, she was just directing me to the left.

And this is how Wendy and Zoe speak. "Tid!" they call, and surprisingly, Ted turns to them. And today, we have the month of "Novimber", as Zoe stated at breakfast. It is as if Czechs called this month "lístopad".

permalink written by  ac on October 31, 2012 from Namche Bazar, Nepal
from the travel blog: BeMyNepal
Send a Compliment


comment on this...
Previous: Koukám na Ni Next: Skok

trip feed
author feed
trip kml
author kml

   

Blogabond v2.40.58.80 © 2021 Expat Software Consulting Services about : press : rss : privacy
View as Map View as Satellite Imagery View as Map with Satellite Imagery Show/Hide Info Labels Zoom Out Zoom In Zoom Out Zoom In
find city: