Loading...
Start a new Travel Blog! Blogabond Home Maps People Photos My Stuff

Skok

Namche Bazar, Nepal


Tak dneska jsme to udělali. To, proč jsme tady. Sedli jsme do vrtulníku B3 Squirrel, proletěli jsme se trochu blíž k Hoře, vrátili jsme se zpátky nad letiště a vyskočili jsme.

Letěla se mnou Wendy, aby natočila, jak padám. Udělal jsem trochu ostudu, byl to můj první skok z vrtulníku a vypadl jsem do kotrmelce. Ale ona to zvládla i tak natočit, ona je dobrá, možná nejlepší.

Celou dobu jsem měl respekt z přistání v tom řídkém vzduchu. Málokdy je příležitost přistávat v nějakých čtyřech kilometrech nad mořem, takže bych teď všem mohl tvrdit, že je to fakt náročná věc a že to chce opravdu velké umění a statečné srdce. Ale ono bude asi lepší říct pravdu: nic to nebylo. Přistávalo se na mírném, ale opravdu mírném svahu směrem s kopce. To mi taky nejdřív připadalo jako komplikace. Jenže pak to bylo všechno jinak. Dali mi vrchlík Navigator 280 a tohle monstrum vůbec nechtělo klesat. V poslední fázi jsem udělal snad půl tuctu esíček, abych se zkrátil, a stejně jsem byl tak o třicet metrů delší, než jsem původně chtěl. Ale místa byla přemíra. A pak se to prostě samo posadilo, tahal jsem za to úplně normálně, stoupnul jsem si a odešel. Brnkačka. Zítra jdeme zas.

..........................

The Jump

So, today we did it. We did what we came here for. We got on the B3 Squirrel helicopter, took a ride little closer to the Mountain, then flew back over the airstrip and we jumped out.

I jumped with Wendy who was there to shoot a movie of me falling. It was my little shame, this was my first helicopter jump and I fell into several somersaults. She filmed it, anyway, she is good, probably the best.

All the time, I had a big respect of landing in the thin air. It is very rare occassion to land in the altitude of some thirteen thousand feet, so I could easily claim that it is really difficult stuff to deal with and it needs high skills and brave heart. However, it is better to be honest: it was nothing. The landing area was a moderate, very moderate slope and landing direction was downhill. That also concerned me a bit. But in the end, everything was different from expectations. They gave me Navigator 280 canopy and this monster would not descent. In the last phase of landing I did maybe half dozen of S-turns to be shorter and still I was like hundred feet longer than I originally wanted. But there was plethora of room. And then it landed like nothing, I pulled as always, I stood and walked away. Easy job. We go again tomorrow.

permalink written by  ac on November 1, 2012 from Namche Bazar, Nepal
from the travel blog: BeMyNepal
Send a Compliment


comment on this...
Previous: Lístopad Next: Vůbec nejlepší skok

trip feed
author feed
trip kml
author kml

   

Blogabond v2.40.58.80 © 2021 Expat Software Consulting Services about : press : rss : privacy
View as Map View as Satellite Imagery View as Map with Satellite Imagery Show/Hide Info Labels Zoom Out Zoom In Zoom Out Zoom In
find city: