Loading...
Start a new Travel Blog! Blogabond Home Maps People Photos My Stuff

Šerpa není nosič

Namche Bazar, Nepal


Myslíval jsem si, že šerpa je povolání, popis práce. Že to je ten, co nosí věci po horách. Neni to tak. Šerpové jsou etnikum. Je to národ který žije na svazích hor. Mají svou historii a zvyky, typický způsob oblékání, tradiční jména a jídla. Lezou po horách, jako by to nic nebylo, takže když přišli bílí, nabídli jim, že jim budou nosit věci, protože nikdo jiný by to nezvládl. Ale to z nich nedělá sluhy, ve skutečnosti jsou v Himalájích jedinými pány.

..........................

Sherpa Is Not a Porter

I used to think that Sherpa was an occupation, a job description. That it was the one who carries things up and down the Mountains. It is not true. Sherpas are ethnic group. It is a nation that lives on the Mountain slopes. They have their own history, habits, typical clothing, traditional names and food. They climb the Mountains as if it was nothing, so when the white men came, they offered them they would carry burdens for them, because there was no one else to handle it. But it does not make them servants. In fact, they are the only masters of Himalayas.


permalink written by  ac on November 3, 2012 from Namche Bazar, Nepal
from the travel blog: BeMyNepal
Send a ComplimentŠerpové jsou totiž z Khamu, provincie Tibetu. Odtud pocházejí silní válečníci. ;o)

Sherpa (Tibetan:ཤར་པ། "eastern people", from shar "east" + pa "people")

http://en.wikipedia.org/wiki/Sherpa_people

A jeden zvláště silný ;o)

http://en.wikipedia.org/wiki/16th_Karmapa

permalink written by  Radim Mrkvicka on November 8, 2012

comment on this...
Previous: Ted je náš oxygenius Next: Ujíždění na vlně

trip feed
author feed
trip kml
author kml

   

Blogabond v2.40.58.80 © 2021 Expat Software Consulting Services about : press : rss : privacy
View as Map View as Satellite Imagery View as Map with Satellite Imagery Show/Hide Info Labels Zoom Out Zoom In Zoom Out Zoom In
find city: