Loading...
Start a new Travel Blog! Blogabond Home Maps People Photos My Stuff

Ujíždění na vlně

Kathmandu, Nepal


Je téměř neuvěřitelné, kolik druhů vlny se v Nepálu vyskytuje.

Zkusil jsem si na chvíli obléct takový ten tibetský kabát. Je to vlna, která je z yaka, a zavírá se to vepředu takovou obří klopou se třemi knoflíky. Není v tom k vydržení, strašně to hřeje, yakovlnná trouba.

Pak se tu dělají věci z materiálu, kterému se říká Marina. Je to vlna, co se bere kamzíkům zpod Brady. Když z ní utkají šátek, je tak jemný, že ho hladce protáhnete snubním prstenem, přestože je půl metru široký. Tak se to na trhu opravdu zkouší - když to jde protáhnout, je to Marina. Marina je lehká a voda po ní stéká, místo aby se vsákla.

Dokážou taky různé druhy vlny míchat, čímž dosahují různých stupňů pevnosti, váhy a ohebnosti. Těm směsím pak dávají názvy. Připomíná to obchodování s kořením.

........................

Fully Wooled

It is close to unbelievable how many types of wool they use in Nepal.

I tried to put on the Tibetan coat made of yak wool. It closes with a giant front lapel with buttons. It was hardly bearable to wear it, it was so warm. Microwool oven.

Then they make fabrics they call Marina. It is made of wool they get from under Mountain goat's chin. When they weave a scarf of it, you can pull it smoothly through a Wedding ring, even though the scarf is twenty inches wide. They really test it like this in the market - if it goes through smoothly, it is Marina. Marina is light and water flows over its surface instead of soaking into it.

They also mix different types of wool getting various degrees of firmness, heaviness, and elasticity. Then they give the mixtures brand names. It is pretty much similar to spice and seasoning business.

permalink written by  ac on November 4, 2012 from Kathmandu, Nepal
from the travel blog: BeMyNepal
Send a Compliment


comment on this...
Previous: Šerpa není nosič Next: Je to za námi

trip feed
author feed
trip kml
author kml

   

Blogabond v2.40.58.80 © 2021 Expat Software Consulting Services about : press : rss : privacy
View as Map View as Satellite Imagery View as Map with Satellite Imagery Show/Hide Info Labels Zoom Out Zoom In Zoom Out Zoom In
find city: