Loading...
Start a new Travel Blog! Blogabond Home Maps People Photos My Stuff

Je to za námi

Kathmandu, Nepal


Tak je to skončené, víc už toho nenapíšu.

Nenapíšu, jak jsem se po první noci v hotelu zpátky v Kathmandu probudil se ztuhlým a bolavým ramenem. Nenapíšu, jak mě celý den, co jsem se toulal úzkými uličkami města, honili prodavači tygří masti, abych si od nich aspoň jednu koupil, a já jsem je zaháněl, abych se pak v noci probudil bolestí a s vědomím, že jsem zaháněl své strážné anděly, protože tygří mast je přesně to, co by mi na to rameno pomohlo.

Nenapíšu, jak mi Zoe přiběhla nadšeně oznámit, že v hotelu prý je bazén, a já jsem se s ní vsadil o lahev červeného vína, že tam nebude voda nebo to bude nějakým jiným způsobem nepoužitelné, a tu sázku jsem prohrál.

Nenapíšu, jak jsem v centru města potkal skupinku vysmátých Budějovičáků a dal jsem si s nimi kafe.

A nenapíšu, že na cestě domů mi samozřejmě ztratili zavazadlo a slíbili, že ho do večera zase najdou...

......................

It is over

It is finished I am not writing any more.

I won't write how I woke after the first night back in Kathmandu with blocked and hurting shoulder. I won't write how I wandered the narow alleys of the city all day, chased by street sellers who persuaded me to buy at least one tiger balm, and I kept sending them away, to find myself later in the middle of the night awoken by shoulder pain and realizing that I was sending away my guardian angels, because tiger balm is the only thing that could have helped me.

I won't write how Zoe ran to me all excited to tell me that there is supposed to be a swimming pool in the hotel and how I bet her for a bottle of red wine that there would be no water or some other catch that would make the pool nonfunctional, and I lost the bet.

I won't write how I met a group of merry people from Czech Budejovice in the city Center and I had a coffee with them.

And I won't write how the airlines lost my bag on my way home but promised they would find it by the evening...

permalink written by  ac on November 6, 2012 from Kathmandu, Nepal
from the travel blog: BeMyNepal
Send a Compliment..tím pádem si to ani nepřečteme.

permalink written by  Jiří Bryan on January 10, 2013

comment on this...
Previous: Ujíždění na vlně Next: Video

trip feed
author feed
trip kml
author kml

   

Blogabond v2.40.58.80 © 2021 Expat Software Consulting Services about : press : rss : privacy
View as Map View as Satellite Imagery View as Map with Satellite Imagery Show/Hide Info Labels Zoom Out Zoom In Zoom Out Zoom In
find city: