Loading...
Start a new Travel Blog! Blogabond Home Maps People Photos My Stuff

Přistání v horách

Lukla, Nepal


Dneska jsme vstávali v půl čtvrté, abychom se sbalili a byli v šest hodin na letišti. Letěli jsme malým dvouvrtulovým letadlem pro dva piloty a šestnáct dalších lidí. Sedl jsem si za piloty a natáčel jsem, co se dalo. Ten let trval asi dvacet minut a cílem byla Lukla, to letiště, na kterém se prý tak obtížně přistává. Natočil jsem to přes hlavy pilotů. Dráha je do kopce, takže přibližovací manévr vypadá strmější, než ve skutečnosti je. Ale zvládli to skvěle, dosedli, vyjeli na ten kopeček a rovnou zatočili na taxi plochu, jako by se nic zvláštního nedělo. Posádka si ani nevystoupila, hned po nás vlezli dovnitř další lidi a do deseti minut bylo letadlo zase ve vzduchu.

Pak jsme tam seděli v hospodě a čekali jsme na některá z našich zavazadel, která zůstala v Kathmandu, protože je tam jaksi zapomněli. Nedočkali jsme, už jsme museli jít, ale šerpové je naloží na yaky a přivezou je za námi, žádný strach. Ten dobytek, co vozí na zádech věci do hor, není tak docela yak, je to zkřížená kráva. A yak. Opravdového yaka uvidíme až později, ten by takhle nízko (1800 metrů nad mořem) nemohl žít a pracovat. Je to totiž druh, který je zcela adaptován na nízký vzdušný tlak a v nižších polohách by se z přebytku kyslíku přehřál. Tihle krávoyaci nesli všechna naše velká zavazadla, v tom mém byl počítač, který už na konci prvního dne nefungoval, asi jim to někde upadlo, moje smůla. Jak budu ukládat fotky a videa z kamer, musím ještě vyřešit...

...................

Landing in the Mountains

Today, we got up at half past three in order to pack and be at the airport at six o'clock. We flew a small two-propeller airplane for two pilots and sixteen other people. I sat down right behind the pilots and I filmed all I could. The flight was about twenty minutes long and our destination was Lukla, the airport that is reputed to be so difficult to land on. I took a movie over pilots' heads. The landing strip is uphill, so the approach manoeuvre looks steeper then it really is. But they did very well, they sat her down, climbed the hill, and then turned right to the taxi area, as if nothing special was happening. The crew did not even get off, right after us some people climbed in and within ten minutes the plane was back in the air.

Then we sat in a restaurant and waited for some of our luggage to be redelivered. Somehow they left them behind in Kathmandu. After some time, we coud not wait any longer, we had to hit the road, but the porters will load the bags on yaks and bring them after, no worries. The cattle that carries things to the mountains is not exactly yaks, it's a cross-bred cow. And yak. We will see real yak later on, it could not live and work in this small elevation (6000 feet above sea level). It is a species that is totally adapted to low air pressure and in lower altitude the surplus of oxygen would warm it up. These cow-yaks carried all our heavy luggage, there was laptop in mine and in the end of the first day it did not work. They dropped the bag, perhaps, my bad luck. How I am going to save all my photos and movies is yet to be sorted out...

permalink written by  ac on October 28, 2012 from Lukla, Nepal
from the travel blog: BeMyNepal
Send a Compliment


comment on this...
Previous: Hmatatelná nedotknutelná Next: Vysokohorská přirážka

trip feed
author feed
trip kml
author kml

   

Blogabond v2.40.58.80 © 2024 Expat Software Consulting Services about : press : rss : privacy
View as Map View as Satellite Imagery View as Map with Satellite Imagery Show/Hide Info Labels Zoom Out Zoom In Zoom Out Zoom In
find city: